Konsultacje
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 odbywają się konsultacje dla rodziców.
Do dyspozycji Państwa są wszyscy nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.

      
PRZYDZIAŁ SAL
I piętro
   Pr.101 – p. Dyła-Fontańska
   Pr.103 – p. Skiba-Jaworowska

II piętro
   pr.203 – p. Sobutkowska
   pr.204 – p. Duda, p. Wawrzyńska
   pr.206 – p. Lenarczyk
III piętro
   pr.301 – p. Szubert
   pr.302 – p. Śmiałkowska, p. Jach
   pr.303 – p. Różycka, p. Omielczenkow
   pr.307 – p. Leżańska, p. Mudzo
   pr.311 – p. Kowalczyk, p. Adamczewska
   pokój nauczycielski – p. Wójtowicz, p. Daroch, p. Gralak, p. Karpecki