OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W NASZEJ SZKOLE
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl