ORGANIZACJA SZKOŁY

           SEKRETARIAT czynny jest od godz. 7:30 do godz. 15:45

          Kadra pedagogiczna

          Samorząd Szkolny

          Rada Rodziców

PEDAGOG SZKOLNY
     poniedziałek od    9:00 do 13:00
     wtorek         od  12:00 do 17:00
     środa           od    9:00 do 13:00
     czwartek      od    9:00 do 13:00
     piątek          od    9:00 do 13:00
BIBLIOTEKA SZKOLNA
     poniedziałek od   8:00 do 14:00
     wtorek         od   9:30 do 15:30
     środa           od   8:00 do 14:00
     czwartek      od   8:30 do 14:30
     piątek          od   8:00 do 14:00

ŚWIETLICA SZKOLNA
Opiekuje się dziećmi od godz. 7:00 do 17:00
PSYCHOLOG SZKOLNY
Każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 11:30
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Pracuje w środy w godz. 8:00 - 15:00