TABLICA
Szkoła stowarzyszona w programie UNESCO

Szkoła odznaczona medalem ProMemoria
Certyfikat"Szkoła z Klasą"
Szkoła Humanitarna