SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 im. Armii Krajowej
w Pabianicach
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5
95-200 Pabianice
Tel:42 2153513   Fax:42 2274975

sekretariat@sp15pabianice.pl